Smart Contract Denetimi - Certik Denetimi

En kapsamlı denetimimiz
Sertifika denetiminin temel amacı, en titiz ve kapsamlı siber güvenlik tekniklerini kullanarak blok zincirleri, smart contractlar ve Web3 uygulamalarındaki güvenlik açıklarını belirlemek ve ortadan kaldırmaktır.
Puli, denetim sırasında belirlenen risk için uygun bir azaltma olarak kabul edilen multi-sig cüzdanlarının kullanımını denetim sırasında uyguladı. En son revizyon 26 Nisan 2022'dir. Denetim sonuçlarını şu adreste görüntüleyebilirsiniz: